Government Loan

Amaun Kelayakan Pembiayaan

Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Anggota Pentadbiran Persekutuan, Ahli Parlimen, Hakim, Badan-badan Berkanum, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Kerajaan Negeri, Anggota Pentadbiran Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri, Anggota Perkhidmatan Awam, Anggota Polis, Anggota Tentera.
Amaun Kelayakan Pembiayaan adalah seperti berikut

BilPendapatan Bersih
(RM)
Kelayakan Maksimum
(RM)
1
6,500 dan ke atas750,000
2
6,000720,000
3
5,700680,000
4
5,500650,000
5
5,000600,000
6
4,700560,000
7
4,500540,000
8
4,300510,000
9
4,000470,000
10
3,800450,000
11
3,500420,000
12
2,900340,000
132,300270,000
14
Sehingga 1,700200,000

Pembiayaan Pertama: Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

Pembiayaan Kedua: Ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

Pengiraan Anggaran Kelayakan Pembiayaan Perumahan di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Scroll to Top